डॉ. आंबेडकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, चंद्रपूर

महत्वपूर्ण सूचना

उन्हाळी-२०२२ चे परीक्षा आवेदन पत्र भरण्याबाबत

 1. उन्हाळी-२०२२ चे परीक्षा आवेदन पत्र विनाविलंब शुल्क भरण्याची अंतीम तारीख २८-०४-२०२२ राहील.
 2. महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन परीक्ष शुल्क भरुन त्याची पावती व परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालयात सादर करावे.
 3. परीक्षा आवेदन पत्र व परीक्ष शुल्क भरल्याची पावती महाद्याविलयात जमा केल्यावरच परिक्षा आवेदन पत्र भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समजावे.

उन्हाळी-२०२२ चे परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड करण्याकरिता

 1. गोंडवाना विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर https://gug.digitaluniversity.ac/default_new.aspx विद्यार्थ्यांसाठी दिलेल्या लॉगीनवर लॉगीन करावे
 2. लॉगीन करण्यासाठी लॉगीन आयडी तुमचा स्वत:चा PRN नंबर असेल तर पासवर्ड तुमची जन्म तारीख YYDDMM या Formate मध्ये असेल.
 3. लॉगीन झाल्यानंतर इंग्रजी अक्षर 'E' ला क्लीक करा Download Examination Form या लिंक वर क्लीक करा व Exam Event May 2022 चे परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड करा.
 4. परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड केल्यानंतर ते नीट तपासून घ्या त्यात नांव, विषय इत्यादी मध्ये चूक आढळल्यास महाविद्यालयीन कार्यालयात संपर्क साधा.
 5. चूकीचे परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालयीन कार्यालयात जमा करु नये तसे केल्यास तुमची हॉलटिकीट चूकीची येईल.

ऑनलाईन शुल्क भरण्याबाबत सूचना

 1. महाविद्यालयीन नियमीत विर्थ्यांसाठी ऑनलाईन शुल्क भरण्याची व्यवस्था केली आहे.
 2. अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मात्र महाविद्यालयात येउनच शुल्क भरावे लागेल.
 3. ऑनलाईन शुल्क भरण्यासाठी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर http://dacchanda.ac.in/ जाउन Online Fees Payment या लिंक वर क्लीक करावे. दिलेली सुचना वाचून Check Box वर क्लीक करुन Online Fees Payment या Button वर क्लीक करावे.
 4. लॉगीन करण्यासाठी Institute Type या बॉक्स मध्ये College नीवडा. महाविद्यालयात रजिस्टर केलेला मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल आयडी टाकून send OTP वर क्लीक करा. तुम्ही टाकलेल्या मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल आयडीवर OTP येईल ते टाकून Submit करा.
 5. तुम्ही टाकलेल्या मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल आयडीवर OTP न आल्यास तुम्ही टाकलेला मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल आयडी महाविद्यालयात रजिस्टर करण्यासाठी महाविद्यालयीन कार्यालयात संपर्क करा.
 6. शुल्क भरण्यासाठी तुमच्या मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल आयडीवर रजिस्टर असलेल्या. योग्य नावाची व वर्गाची नीवड करा.
 7. नीवडलेल्या नावाची व वर्गाची भराव्या लागणाऱ्या शुल्काचे विवरण समोर येईल. जे शुल्क आपल्याला यावेळी भरावयाचे नाही त्याच्या Action या बॉक्स मध्ये क्लीक करुन Pay Now या बटनवर क्लीक करा.
 8. आपला ऑनलाईन Payment करण्याचा पर्याय निवडा व दिलेल्या निर्देशाचे पालन करुन Payment करा.

Online Fee Payment